Leif Kåvestad

 

Jag har arbetat inom byggbranschen som betongarbetare, arbetsledare och snickare i cirka    15 år och har en utbildning som byggnadsingenjör. Efter en utbildning på Poppius Journalistskola arbetade jag på SABO(de allmännyttiga bostadsföretagens organisation) som informatör. Där kom jag i kontakt med Sjuka Hus och skrev artiklar om bostadsproblemet i tidningen Bofast.

 

1991 anställdes jag på Miljöförvaltningen i Stockholm för att arbeta med Sjuka Hus. Min huvudsakliga arbetsuppgift var att utreda om anmälda hälsobesvär kunde knytas till inomhusmiljön i bostäder, skolor och barnstugor. 

 

Problemet visade sig vara mycket allvarligare än vad Myndigheten väntat sig. Visserligen hade Allergiutredningen redan 1989 påvisat sambandet mellan den snabba ökningen av astma och allergier som kunde hänföras till inomhusmiljön i nybyggda hus. Fram till 2003 arbetade jag med inomhusmiljöfrågor på Miljöförvaltningen, vilket inneburit omfattande saneringar av både bostadshus, skolor och barnstugor. 

 

Vid föreläsningar om Sjuka Hus för skyddsombud och på universitet stod det klart att det inte fanns någon lärobok eller undervisningsmaterial för att utreda och lösa problemet för dem som utbildade sig till miljöinspektörer, fastighetsskötare eller ingenjörer. 

 

Jag har valt att lägga ut min Handbok som en hemsida på nätet för att den ska kunna få en vidare spridning och även hjälpa enskilda personer som drabbats.  

 

Min målsättning är att handboken skall sprida kunskap om folkhälsoproblemet med astma och allergi som orsakas av Sjuka Hus. Min förhoppning är att även politiker med ansvar för byggande, miljö- och hälsofrågor också tar sitt ansvar.