Vid tangentbordet - Leif Kåvestad

Hem

Foto: © Anders Lindh

Göran Persson överlämnar Byggnads kulturstipendium 2004 till miljöinspektör Leif Kåvestad.
Foto: © Anders Lindh


Stipendienämndens motivering:

En undersökning utförd av Miljöförvaltningen visar att vart fjärde hus i Stockholm, byggt efter 1977, är att betrakta som ”sjukt” och att de boende riskerar att drabbas av astma och allergier. Om detta finns idag ingen samlad kunskap i bokform för t ex fastighetsskötare och skyddsombud eller för dem som ansvarar för inomhusmiljön i t ex barnstugor och skolor. Leif Kåvestad vill därför sammanställa en ”Handbok om sjuka hus” och tilldelas Byggnads kulturstipendium för sitt projekt.