Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

Hem

Sjuka hus-problematiken kan tyckas vara mycket komplicerad. Det finns dock några viktiga frågor för den som skall utreda och klarlägga problemet.

För den ansvarige chef, skolsköterska, läkare, skyddsombud, hälsoskyddsinspektör, fastighetsskötare eller konsult som har den första kontakten med den som drabbats kan följande frågor vara till hjälp:

  • om hälsobesvär som är typiska för ”sjuka hus” förekommer. Exempelvis ögon-, näsa-, halsbesvär, klåda, eksem, astma, allergi, trötthet eller huvudvärk

  • om hälsobesvären debuterade efter inflyttning till ny bostad/fastighet

  • om hälsobesvär avtar eller försvinner vid bortovaro från bostad/fastighet

  • om fuktskador har förekommit i bostad/fastighet

  • om lukter har förekommit i bostad/fastighet

  • om huset är byggt, ombyggt eller renoverat efter 1975. Byggår kan kontrolleras i fastighetskalendern på fastighetens adress

  • om andra personer i fastigheten har typiska sjuka hus-besvärÄr svaret ja på ett par av dessa frågor bör orsaken till hälsobesvären utredas