Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus


Sjuka Hus-problematiken kan tyckas vara mycket komplicerad. Det finns dock några viktiga frågor för den som skall utreda och klarlägga problemet.

För ansvarig chef, skolsköterska, skyddsombud, läkare hälsoskyddsinspektör, fastighetsskötare eller konsult som har den första kontakten med den som drabbats kan följande sju frågor vara till hjälp:

  • om hälsobesvär som är typiska för "Sjuka Hus" förekommer. Exempelvis ögon-, näsa-, halsbesvär, klåda, eksem, astma, allergi, trötthet, huvudvärk

  • om hälsobesvären debuterade efter inflyttning till ny bostad/fastighet

  • om hälsobesvär avtar eller försvinner vid bortovaro från bostad/fastighet

  • om fuktskador har förekommit i bostad/fastighet

  • om lukter har förekommit i bostad/fastighet

  • om huset är byggt, ombyggt eller renoverat efter 1975. Byggår kan kontrolleras i fastighetskalendern på fastighetens adress

  • om andra personer i fastigheten har typiska sjuka hus-besvär


Är svaret ja på ett par av dessa frågor bör orsaken till hälsobesvären utredas efter modellen "De sex stegen".