Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning


Hälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen
 1. Kontroll av lukter
 2. Intervju med de drabbade
 3. Inspektion - Okulärbesiktning
 4. Kontroll av fukt i golv, väggar och tak
 5. Kontroll av ventilationen
 6. Tekniska mätningar, Ammoniak, TVOC - mätning av inomhusluften, TVOC - mätning under golvmatta, Materialanalys

Utvärdering av "de sex stegen"
 1. Kontroll av lukter
 2. Intervju med de drabbade
 3. Inspektion - Okulärbesiktning
 4. Kontroll av fukt i golv, väggar och tak
 5. Kontroll av ventilationen
 6. Tekniska mätningar, Ammoniak, TVOC - mätning av inomhusluften, TVOC - mätning under golvmatta, Materialanalys

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem
 • Problemets omfattning
 • Orsak och verkan
 • Allergi och överkänslighet
 • Spekulationsbyggandet
 • Kemikaliesvampar.

Forskning, SBS - hälsobesvär
 • Bostadsområdet Dalen i Enskede.
 • Eksem och astma hos barn i Södra Station.
 • Sjuka sjukhus.
 • Emissioner i nymålade rum.
 • PVC-golv.

Sjuka Hus-rapporter
 • Byggforskningsrådets Rapport - flytspacklad betong.
 • FoA Tox Projektrapport - Enskedeskolan.
 • Miljöförvaltningens Rapport - Mätlägenheter.
 • Uppsala Universitet Forskningsrapport, Svenska grundskolor.

Lagar och föreskrifter
 • Miljöbalken, Socialstyrelsens författningssamling - SOSFS
 • SOSFS 1989:45(M) Hälsorisker från vissa golvmaterial, Sanitär olägenhet, Synpunkter
 • SOSFS 1999:21(M) Tillsyn enligt miljöbalken - fukt och mikroorganismer
 • SOSFS 1999:25(M) Tillsyn enligt miljöbalken - ventilation, Synpunkter
 • SOSFS 1996:33(M) Städning i skolor, förskolor, fritidshem ..., Synpunkter
 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter - AFS
 • Föreskrifter om arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, Synpunkter Föreskrifter om systematiskt miljöarbete AFS 2000:1

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista