Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
Referenslista


 1. www.orebroll.se (Miljömedicin/inomhusklimat/MM-enkäter)
 2. Byggforskningsrådets Rapport R193:1984
 3. Statens Offentliga Utredningar SOU 1989:76, Allergiutredningen
 4. Miljöförvaltningen. Hus och Hälsa i Stockholm, 1992
 5. Svenska Kommunförbundet, 1996. Kommunerna & miljön, gröna nyckeltal i kommunal miljöredovisning.
 6. Samhällsekonomiska kostnader avseende allergiska besvär för barn/vuxna i Sverige 1983-1993. IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdekonomi, Lund, Tel. 046-11 70 75
 7. Sverdrup C, "74 day care centre in Malmö".
 8. Nya Stockholm, 1890
 9. Inomhusklimatet i 22 förskolor i Södra Stationsområdet. Rapport MM23/97.
 10. Sacchska Barnsjukhusets rapport om Södra station
 11. K. Nordström, D. Norbäck och G. Wieslander: The effect of building dampness and type of building on the sick building syndrome and subjective indoor quality in swedish hospitals.
 12. Gunnel Emenius, 200, "Bamse-rapporten"
 13. Öie et al. 1997.
 14. Jaakola et al. 2000.
 15. Byggforskningsrådets Rapport R 193:1984
 16. Foa Tox 1995
 17. Miljöförvaltningens Rapport: Mätlägenheter - sunda eller sjuka hus
 18. Målade fuktspärrar i golvkonstruktioner, SP Rapport 1989:07
 19. Sjuka hus-problem i svenska grundskolor, Forskningsrapport 2003:2, Uppsala Universitet
 20. Förordningen om tillsyn enl. Miljöbalken, SFS(Svensk författningssamling)1998:900.