Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
Undersökning av golv – Metod för mätning


Material:
Drägerpump, ammoniakrör, polyteströr, Tenax-rör, mattkniv, bordskniv, stämjärn, hammare, kontaktlim, hushållspapper, Fuktmätare: Protimeter Mini och Protimeter Aquant.

Arbetsmetod:
 • Knacka i golvet, är det betong eller golv med spånskiva?
 • Kontrollera att drägerpumpen inte läcker, kläm ihop den och håll för hålet
 • Montera Tenax-röret på drägerpumpen åt rätt håll
 • Gör ett snitt på 15 cm med mattkniv i golvmatta. Håll kniven i 45º vinkel mot golvet Det underlättar ihoplimning av mattan
 • Lätta på golvmattan med bordskniv till en yta på 10x10 cm. Om mattan sitter fast i underlaget – använd stämjärnet
 • För in minst halva Tenax-röret under golvmatta, 1 pumpslag
 • Samma procedur med ammoniakröret, pumpa 5 gånger, läs av röret
 • Polyteströret, pumpa 10 gånger, protokollför färg och antal mm på röret som är missfärgat
 • Lukta under golvmatta
 • Kontrollera limmets konsistens
 • Skrapa med stämjärn och kontrollera om det är betong eller spångolv, finns asfaltsrester?
 • Mät fukten med båda instrumenten


Protokoll, mätning av ammoniak och polytest

Adress, namn & tel.nr. …………………………………………………………………………………………………………………
Mätplats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ammoniakavgång ……………………………………ppm
Polytest            ……………………………………färg, …………………………………mm
Lukt under golvmatta …………………………………………………………………………………………………………………
Konsistens på lim ……………………………………………………………………………………………………………………………
Finns asfalt eller asfaltlim ……………………………………………………………………………………………………

Fuktmätning golv

Protimeter Mini    …………………………………RF-enheter
Protimeter Aquant …………………………………RF-enheter
Mätning utförd av ………………………………………………………………………… Datum ………………………………