Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
Checklista för inspektion i Sjuka Hus


Allmänna uppgifter
 • Rita en skiss över lägenheten/arbetsplats
 • Vilken våning är lägenheten/arbetsplats belägen, högst upp - längst ner
 • När är huset byggt
 • Är huset ombyggt eller renoverat. Vilket år. Vad har gjorts-golv/VVS
 • Olika golvmaterial - emissionsdeklarationer, typ av flytspackel, lim och golvmatta, matta på matta
 • När togs lägenheten/arbetsplatsen i bruk
 • När uppstod hälsobesvär - lukter – fuktskador
 • Konstruktionsritningar - golv och rörledningar
 • Dokumentera med foto

Lukter
 • Vilka lukter upplever de klagande, vilka utrymmen, typ av lukt
 • Känns lukt redan i entrén, lukt i särskilda rum, lukt från golv - vid vägg
 • Lukt under golvmatta
 • Typ av lukt: Mögel, flytspackel, kemisk, stickande, unken eller jordkällare
 • När uppmärksammades lukten

Fukt
 • Finns fukt i golv, nedre del av vägg, i tak
 • Finns fuktfläckar, missfärgade golv eller tapeter
 • Kontrollera fukt på golv under diskbänkskåp, i golv och på vägg utanför badrum, vid rörgenomföringar, finns fuktrosor på fasad vid badrum
 • finns flytande golv med sand eller isolering
 • platta på mark
 • kontrollera golvkonstruktion
 • missfärgade golv, mattsläpp, kantresning eller blåsbildning

Ventilation
 • Vilken typ av system - S, F, FTX
 • Var finns tilluft – frånluft
 • Är tilluftdon öppna
 • Fungerar ventilationen - pröva med pappersremsa
 • Finns fukt på insida fönster
 • Fukt eller unken luft i badrum
 • Har ny ventilationsanläggning installerats i äldre hus? Har ventilationen förändrats?

Mätningar, materialprov - analys
 • Fuktindikation, fuktmätningar
 • Tenaxmätning av inomhusluft.
 • Ammoniak, polytest och Tenaxmätning under golvmatta
 • Analys på golvmatta, flytspackel, betong, mineralull, spån- & gipsskivor

Hälsobesvär
 • Intervju med boende/personal efter Örebroenkäten